Rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ylläpitämien verkkosivujen kautta sivujen käyttäjiin kohdistuvien tapahtuvan informaation jakamisen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen ja toimittamisen, tutkimusten ja kampanjoiden sekä kilpailujen järjestämisen, sekä mainostamisen ja markkinoinnin toteuttaminen asianmukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamista, toteuttamista ja täytäntöönpanoa varten, kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen, jäsenyyden, sopimussuhteen tai vastaavan kaltaisen yhteyden edellyttämien tiedotus-, analysointi-, tilastointi-, ylläpito- ja kehitystoimien toteuttamiseen, suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei käyttäjä ole kieltänyt henkilötietojensa tällaista keräämistä ja tallettamista, sekä käyttäjän yksiselitteisesti antaman suostumuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Aurinkotupa
Osoite: Aurinkokuja 1, 95980 YLLÄSJÄRVI
Puhelin: +358 40 849 7227
Sähköposti: info@tupaauringossa.fi
Yhteyshenkilö: Eija Lompolojärvi

Rekisteröidyt

Rekisterissä käsittelemme asiakkaiden antamia tietoja.

Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakkaiden henkilötietojen ajantasainen hallinta asiakkuuden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi että suoramarkkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä.

Henkilötietojen käsittely perustuu Aurinkotuvan lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään asiakkaidemme henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • Rekisteröidyn kotipaikka
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
 • Rekisteröidyn puhelinnumero
 • Sähköisen viestinnän tunnistetiedot
 • IP-osoitteet

 

Näitä tietoja vastaanotamme sähköpostitse, ”Ota yhteyttä” -lomakkeen kautta, puhelimitse sekä asiakkaan (rekisteröidyn) kanssa kasvotusten.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään suoraan asiakkaalta, emmekä rekisteröi tietoja kolmannen osapuolen kautta.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yrityksemme järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Yrityksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu ja turvattu niin, ettei niihin päästä käsiksi kolmannen, eli vieraan osapuolen ansiosta.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Lähtötilanteemme on, että me emme jaa tietoa kolmannelle osapuolelle missään tilassa. Mikäli yhteistyö kolmannen osapuolen, eli alihankkijan kanssa sitä vaatii tulevaisuudessa, päivitämme tämän selosteen sen mukaiseksi sekä varmistamme asiakkaalta tämän toimen hyväksytyksi.

Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yrityksen verkkopalvelut sijaitsee Suomalaisilla palvelimilla. Verkkosivujen käyttäjätietoja kuitenkin tallennetaan Google Analytics -pilviympäristöön, joka voi sijaita myös ETA alueen ulkopuolella (Privacy Shield maissa). Muutoin henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Kairan Palveluiden asiakas. Asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään 24 kuukauden ajan asiakkuuden päättymisestä yrityksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yrityksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Profilointi

Aurinkotupa voi osana henkilötietojen käsittelytoimia toteuttaa asiakkaan automaattista profilointia. Profiloinnin seurauksena rekisteröity saa hänelle paremmin kohdennettuja markkinointiviestejä, sekä asiakkuutensa mukana saatavia vapaaehtoisia etuja.

Esimerkiksi jos tarjoamme asiakkaallemme tuotetta, voimme tehdä sen käyttäen rekisteröidyn asiakastietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yritykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojensa poistamista
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yrityksen oikeutettu etu
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yritykselle. Yritys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
  vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Kairan Palvelut voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvonta­viranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Asiakkaan, eli rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta sekä muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@tupaauringossa.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Aurinkotupa
Aurinkokuja 1
95980 YLLÄSJÄRVI

Yhteydenotot

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 11.1.2021.

Vieraskirja Sisääntulo aurinkotupa

Evästeet

Evästeet ovat tiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti käyttäjän laitteelle, kun hän vierailee sivustolla. Niitä yleensä käytetään parantamaan käyttäjäkokemusta, kuten esimerkiksi muistamaan ostoskorisi sisällön. Eväisteiden avulla voidaan myös kerätä käyttäjätietoa ja muokata sivuston sisältöä aiemman vierailun tai sivuston käytön perusteella esim. markkinointitarkoituksiin.

Käytämme evästeitä sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseen, kuten ylläpitäjien sisäänkirjautumisen muistamiseen. Lisäksi keräämme evästeiden avulla sivuston käyttäjistä yleistä tietoa.

Mitä tietoa keräämme

Evästeiden ja analytiikkatyökaluilla avulla saamme tietoomme suuntaa antavan kuvan

 • kävijämääristä
 • käyttäjien sijainnista (maa, kaupunki)
 • käyttäjien laitteista
 • käyttäjien laitteiden käyttöjärjestelmästä
 • käyttäjien Internet-yhteyden palveluntarjoajasta
 • sivustolla klikatuista linkeistä
 • liikenteen lähteistä

 

Liikenteen lähteet kertovat meille, mitä kautta käyttäjä on päätynyt sivustolle. Esimerkiksi kirjoittamalla osoitteen suoraan osoitepalkkiin, Googlen hakutuloksista tai Facebookin kautta. Emme tiedä kuitenkaan tarkkaa osoitetta, josta käyttäjä on tullut sivustolle. Lisäksi voimme nähdä, millä hakusanoilla sivustomme on ilmestynyt Googlen hakutuloksiin ja kuinka monta kertaa linkin kautta on päädytty sivustollemme.

Mikäli käyttäjällä on laitteellaan kolmannen osapuolen DoubleClick-eväste, voimme saada myös suuntaa antavan kuvan käyttäjien

 • kohderyhmästä (esim. ikä)
 • kiinnostuksen kohteista

Mitä kerätyistä tiedoista voidaan kohdentaa tiettyyn henkilöön?

Ei mitään. Näemme vain suuntaa antavia lukuja kävijöiden määrästä ja heidän tekemisistään. Mitään näistä ei voida kohdentaa keneenkään.

Mihin kerättyä tietoa käytetään?

Tietoa kerätään niin kohdennettua markkinointia kuin yleistä mielenkiintoa varten. Kerätyistä tiedoista näemme, mikä kiinnostaa käyttäjiä sivustolla eniten ja kuinka moni täällä ylipäätänsä vierailee. Näitä lukuja voidaan myöhemmin julkaista muidenkin nähtäväksi, kuten esimerkiksi uutisartikkelin muodossa: ”Vuonna 2019 sivustollamme vieraili x verran kävijöitä, joka oli y verran enemmän kuin vuonna 2018”.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämä verkkosivusto voi sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle. Kolmansien puolien evästetiedot ja niiden tarkoituksen löydät tämän selosteen alkuosiosta.

Ylläpitäjille

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään, asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Ylläpitäjistä kerätään nimi ja sähköpostiosoite. Sinulla on oikeus nähdä sinusta kerätty tieto, oikeus saada tietosi oikaistua ja oikeus saada tietosi poistettua, joka tässä tapauksessa tarkoittaa tilisi poistamista.

Vieraskirja Sisääntulo aurinkotupa